Firma MIREC vznikla v květnu 2004. Na počátku naší činnosti jsme nabízeli hlavně výrobu reklamních materiálů a tvorbu webových stránek. Nyní svoji energii soustředíme hlavně tam, kde úspěch reklamy a marketingu začíná, tedy do poradenství, tvorby logotypů a reklamních kampaní.